menrvogels.nl

Voor al uw vogels.

Diamantvink

Diamantvink of Diamantastrilde (steganoplura guttata)

Geslachtsonderscheid.
Het verschil tussen beide geslachten is bij deze vogels niet of nauwelijks te zien. De kleur van de snavel, die bij het vrouwtje tijdens het broedseizoen roder is dan die van het mannetje, blijkt als redelijk betrouwbare aanwijzing te gelden, maar dat gaat niet altijd op. Tijdens het hof maken van het vrouwtje baltsen en zingen de mannetjes.

Sociale eigenschappen.
Diamantvinken mannen kunnen het tijdens de paartijd zelden goed met elkaar vinden en ook tegen andere Australische prachtvinken kunnen ze zich behoorlijk misdragen. Buiten de kweekperiode echter geeft omgang met zowel  soortgenoten als andere vogels geen problemen. U houd ze bij voorkeur samen met Afrikaanse prachtvinkensoorten. 

Omgevingstemperatuur.
Diamantvinken zijn warmtebehoeftige vogels. Ze kunnen in een buitenvolière gehouden worden, maar een vorstvrij nachthok is noodzakelijk om ze optimale conditie te houden. Ook zijn Diamant vinken nest slapers.

Voedsel
Deze soort eet als basis een zaadmengsel voor tropische vogels. Daarnaast lust ze graag zo nu en dan wat trostgierst.

Kweek
Wat voor meerdere Australische prachtvinken geldt, gaat ook op voor de diamantvink. het slagen van de kweek hangt af van het feit of de partners elkaar mogen. Ze broeden op een half open nestkast. Als nestmateriaal kan gebruikt worden grashalmen en kokosvezels.
Er worden ongeveer 4 tot 7 eitjes gelegd, de jongen komen na 12 tot 14 uit het ei. Ze hebben in die periode veel behoefte aan kleine dierlijk voedsel. Als de jongen ruim 3 tot 4weken oud zijn. Verlaten ze het nest maar worden Dan nog wel een poosje in afname mate vooral door het mannetje gevoerd en begeleid. op een leeftijd van 5 tot 6 weken zijn de vogels oud genoeg om voor zichzelf te zorgen. Nog eens 6 weken later zijn de vogels meestal wel op kleur.

Mutaties.
Er zijn verschillende kleurmutaties bekend. Zo kennen we bruine dieren, waarvan de normaalgesproken zwarte delen grijsbruin van kleur zijn, de bruinvleugel waarvan de bruine kleur warmer van tint is, en de allerbekendste is de mutatie met een geel oranje snavel en een geeloranje stuit. Er is ook een pastelgekleurde diamantvink.

<< Terug
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram